Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Maatschappelijke Stage
Contact
Wat doen wij voor u?
Archief

Trainingen voor Vrijwilligers - Humanitas Academie

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Deze zes gratis online trainingen van Humanitas geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is..

www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers


Vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden verhoogd!

Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering is toegestaan, maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Mensen met een bijstandsuitkering boven de 27 jaar mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen. Per 1 april 2017 mogen zijn een vrijwilligersvergoeding ontvang van maximaal 150,- Euro per maand tot een maximum tot 1.500,- Euro per jaar.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering.

Tegenprestatie

In de participatiewet moeten bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering. Een tegenprestatie is een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Gemeente leggen in een eigen lokale verordening inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie vast. De tegenprestatie heeft de volgende kenmerken:

Uitgezonderd van tegenprestatie zijn:


Wervingscampagne 'Voor Elkaar!'

Met de Campagne 'Voor Elkaar' vragen de organisaties Tandem Mantelzorg, Zonnebloem Heemstede, Rode Kruis Haarlem en WIJ Heemstede aandacht voor vrijwilligerswerk in de gemeente Heemstede. Deze mini-campagne is gefinancierd door gemeente Heemstede en is op 1 februari officieel gelanceerd door wethouder Christa Kuiper in het raadhuis van Heemstede.

Het filmpje 'Voor Elkaar' is te zien op onderstaande websites:

www.rodekruis.nl/haarlem
www.zonnebloem.nl/heemstede
www.tandemmantelzorg.nl/start-wervingscampagne-tandem-is-op-zoek-naar-vrijwilligers
www.wijheemstede.nl/doelgroep/alle-leeftijden


Gratis VOG - Voorwaarden

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden.

Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Wat is breder preventief beleid?

Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de ÚÚn is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF
Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV

Veiligheid

Met een VOG bewijst de vrijwilliger dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.

Participeren

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u 41,35 Euro. De prijs van een digitale VOG bedraagt 33,85 euro, deze aanvraag loopt via de (vrijwilligers)organisatie. De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail een vraagt de VOG digitaal aan en betaalt in eerste instantie de kosten. Vaak vergoedt de organisatie waarvoor een VOG aangevraagd wordt de kosten.
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) geeft aan dat die bedragen voor veel vrijwilligersorganisaties als te hoog worden ervaren en vindt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis zou moeten zijn. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiele buffer om deze kosten goed op te vangen.'

www.vrijwilligerswerk.nl
www.nov.nl


Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering wordt vermeld dat het wel om echt vrijwilligerswerk moet gaan. Dit houdt in dat:

- Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten of de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangen.
- Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging, sportinrichting of ANBI zijn.
- Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.

- Daarnaast heeft elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van vrijwilligerswerk, sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:
www.nov.nl
www.vrijwilligerswerk.nl

 


Informatiebijeenkomst Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Datum:        Donderdagavond 19 april 2018
Tijdstip:      19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie:      WIJ De Luifel, Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Door:          Miriam Dik-Hagedoorn en Jose van Duin

Deelnemers:
bedoeld voor besturen/co÷rdinatoren.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook voor vrijwilligersorganisaties, waaronder verenigingen, zijn de  regels in deze nieuwe Europese verordening van toepassing. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank, veilig opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Uw vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig in 7 stappen!

De AVG stelt in de hele EU dezelfde regels om de persoonsgegevens van uw doelgroep te beschermen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens draagt bij aan het vertrouwen van uw doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst doorlopen we het 7-stappenplan (NOV), zodat u aan het eind van de avond weet wat er nodig is om uw organisatie AVG bestendig te maken. De avond kan ook zinvol zijn als uw organisatie al bezig is om AVG bestendig te worden. Er is volop gelegenheid voor uitwisseling, waarom het wiel uitvinden als een ander dit al gedaan heeft!

Zelf alvast aan de slag:
www.hulpbijprivacy.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming