Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Contact
Maatschappelijke stage
Wat doen wij voor u?
Vrijwilligerscollege
Archief

Wervingscampagne 'Voor Elkaar!'

Met de Campagne 'Voor Elkaar' vragen de organisaties Tandem Mantelzorg, Zonnebloem Heemstede, Rode Kruis Haarlem en WIJ Heemstede aandacht voor vrijwilligerswerk in de gemeente Heemstede. Deze mini-campagne is gefinancierd door gemeente Heemstede en is op 1 februari officieel gelanceerd door wethouder Christa Kuiper in het raadhuis van Heemstede.

Het filmpje 'Voor Elkaar' is te zien op onderstaande websites:

www.rodekruis.nl/haarlem
www.zonnebloem.nl/heemstede
www.tandemmantelzorg.nl/start-wervingscampagne-tandem-is-op-zoek-naar-vrijwilligers
www.wijheemstede.nl/doelgroep/alle-leeftijden


Verkiezingen - Vrijwilligerswerk in partij programma's

De Tweede Kamer verkiezingen komen er aan. Vrijwilligerswerk is een drijvende motor van de samenleving. Hoe belangrijk vinden politieke partijen de ondersteuning van het vrijwilligerswerk? Wat is hierover terug te vinden in hun partijprogramma? Via onderstaande link komt u hier achter!

www.nov.nl/actueel/nieuws/wat-zeggen-partijprogrammas-over-vrijwilligerswerk
NL Doet: Samen aan de slag op 10 maart en 11 maart 2017!

Op 10 en 11 maart 2017 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Een dag waarop verenigingen en bedrijven, clubs of gewoon vrienden hun krachten bundelen en zich samen inzetten voor hun omgeving.

Recordaantal

In de 2016 editie waren op 11 en 12 maart 350.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.200 klussen, een recordaantal. En dit keer is het streven om nog veel meer mensen op de been te krijgen. Meld dus ook uw klus aan of doe mee als vrijwilliger

FinanciŽle bijdrage

Ook in 2017 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roept het Oranje Fonds niet alleen vrijwilligers op om u te helpen, maar heeft u ook middelen om uw wensen uit te laten voeren. de maximale bijdrage is Ä 400,-. U kunt aanvragen tot 31 januari 2017.
www.nldoet.nl

Ondersteuning nodig of een vrijwilliger voor een klus?

vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl


Gratis VOG blijft voor beperkte groep

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft geen geld om meer vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te geven. Alleen vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken, krijgen de VOG gratis.

Veiligheid

Met een VOG bewijst de vrijwilliger dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.

Participeren

Met ingang van 1 maart 2016 gaat de prijs van een VOG voor vrijwilligers, die niet onder de gratis regeling vallen, omhoog van 30,05 euro naar 41,35 euro. De prijs van een digitale VOG stijgt van 24,55 euro naar 33,85 euro. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) geeft aan dat die bedragen nu al voor veel vrijwilligersorganisaties als te hoog worden ervaren en vindt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis zou moeten zijn. 'Dat de prijs nu omhoog gaat, maakt participeren nog duurder. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiele buffer om deze kosten goed op te vangen.'

www.vrijwilligerswerk.nl
www.nov.nl


Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering wordt vermeld dat het wel om echt vrijwilligerswerk moet gaan. Dit houdt in dat:

- Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten of de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangen.
- Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging, sportinrichting of ANBI zijn.
- Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.

- Daarnaast heeft elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van vrijwilligerswerk, sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:
www.nov.nl
www.vrijwilligerswerk.nl

 


Vrijwilligerswerk en het UWV

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen met een WW-uitkering de voet dwars gezet wordt door het UWV, wanneer zij vrijwilligerswerk willen doen. Het argument is vaak dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Er zijn gelukkig ook UWV kantoren die inzien, dat juist het actief blijven door het doen van vrijwilligerswerk de kans op betaald werk vergroot. Veel mensen met een volledige baan doen vrijwilligerswerk.

Het overleg dat het NOV, vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, lijkt te gaan leiden tot een goede oplossing. In een vervolgoverleg met het ministerie van SZW zijn er oplossingsopties ter tafel gekomen, waarvan Vereniging NOV denkt dat die veel van de huidige problemen zullen voorkomen. Voor de zomer zal de Tweede Kamer een brief ontvangen hierover.

Bron: Nieuwsbrief Centrales Centraal, 22 mei 2014

SEPA incasso

Programma voor incasso's volgens de nieuwe SEPA code

Vanuit het vrijwilligersveld is er een programma ontwikkeld, waarbij invoer vanuit een eenvoudige Excel tabel de vereiste SEPA bestanden worden geleverd. Bovendien wordt de invoer uitvoerig op fouten getest. Dit programma is vrij te gebruiken voor Heemsteedse verenigingen en clubs en is beschikbaar op:

 www.flexlands.nl/sepa/ 

Bron: Theo van Herwijnen, dit product is ontwikkeld voor De Pauwehof


Regelgeving belemmert vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties hebben aangegeven dat hun initiatieven vaak in de kiem worden gesmoord door de huidige wet en regelgeving. Minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijk van VWS hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven en pleiten voor soepelere procedures voor deze organisaties.

Te strenge en complexe procedures en de aansprakelijkheid van vrijwilligers met een bestuursfunctie zouden roet in het eten gooien bij vrijwilligersorganisaties die nieuwe projecten willen opzetten. Mogelijk merkt u ook dat bepaalde regelgeving het moeilijk maakt om bepaalde maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. In de brief aan de Tweede Kamer wordt een aantal knelpunten genoemd, zoals omslachtige aanvraagprocedures voor subsidies, regels voor toekenning van een onkostenvergoeding aan vrijwilligers en de publicatieplicht voor ANBI's. Dit zorgt voor extra werk waar u mogelijk geen tijd of de middelen niet voor heeft.

Link brief aan de Tweede Kamer:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/06/kamerbrief-over-knellende-regelgeving-voor-vrijwilligers-en-burgerparticipatie.html

Bron: BestuurRendement, 19 mei 2014


Jubileumbijeenkomst "Succesvol Samenwerken"

Tijdens de jubileumbijeenkomst van afgelopen donderdag 3 april genoten rond de 50 aanwezigen van het optreden van Peter Schuttevaar. Onder begeleiding van de piano belichtte groepsgedrag en samenwerken met een verrassende combinatie van filosofische diepgang en lichtvoetige humor. Met het uitvoeren van een groepsopdracht in de vorm van een eenvoudig liedje werd duidelijk gemaakt, dat samenwerken niet van zelf gaat. Het was een gezellig bijeenkomst en na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat en nieuwe contacten gelegd.

April 2014


Zeven Heemsteedse verenigingen werven 500 vrijwilligers

Zeven sportverenigingen uit Heemstede zijn het afgelopen jaar druk in de weer geweest om hun vrijwilligerstekort op te lossen. Zij werden hierbij geholpen door Sportservice Heemstede-Zandvoort. KRZV 't Spaarne, GSV en HBC Voetbal boekten in de eerste ronde van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) al mooie resultaten.
De Heemsteedse Reddingsbrigade, voetbalvereniging VEW, duikvereniging Seabees en Scouting BIM-Bakenessergroep sloten cursusronde twee eveneens met veel succes af. In totaal werden zeker 500 leden.