Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Maatschappelijke Stage
Contact
Wat doen wij voor u?
Vrijwilligerscollege
Archief

Lobby Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar de meeste politieke partijen zijn nu al bezig om hun partijprogramma samen te stellen.
Vrijwilligerswerk verdient zeker een plek in deze programma's en ook in het collegeakkoord.Maar hoe krijg je zoiets voor elkaar; hoe zet je een effectieve lobby op? Een handig hulpmiddel hiervoor is de speciale lobbytoolkit die is geschreven door de Vereniging NOV (belangenorganisatie voor vrijwilligersorganisaties). De toolkit is gemaakt in samenwerking met de lobbyvakschool. In principe speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook heel goed te gebruiken voor reguliere lobby. 

Download hier de lobbytoolkit GR2018 in Word
Download hier de lobbytoolkit GR2018 in PDF 


Trainingen voor Vrijwilligers - Humanitas Academie

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Deze zes gratis online trainingen van Humanitas geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is..

www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers


Vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden verhoogd!

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal 150,- Euro per maand met een maximum tot 1.500,- Euro per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma streeft er naar om de nieuwe bedragen per 1 april 2017 in te laten gaan.

Voorheen mochten mensen met een bijstandsuitkering maximaal 95,- Euro per maand ontvangen tot 764,- Euro per jaar. Met het verhogen van de bedragen wordt de zogenaamde vrijwilligersvergoeding voor iedere vrijwilliger gelijk, ongeacht of zij wel of niet een bepaalde uitkering heeft. Het gaat ook niet meer uitmaken of het vrijwilligerswerk wel of niet wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Bron:
http://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding-voor-bijstandsgerechtigden-verhoogd
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/10/kamerbrief-vrijwilligersvergoeding


Wervingscampagne 'Voor Elkaar!'

Met de Campagne 'Voor Elkaar' vragen de organisaties Tandem Mantelzorg, Zonnebloem Heemstede, Rode Kruis Haarlem en WIJ Heemstede aandacht voor vrijwilligerswerk in de gemeente Heemstede. Deze mini-campagne is gefinancierd door gemeente Heemstede en is op 1 februari officieel gelanceerd door wethouder Christa Kuiper in het raadhuis van Heemstede.

Het filmpje 'Voor Elkaar' is te zien op onderstaande websites:

www.rodekruis.nl/haarlem
www.zonnebloem.nl/heemstede
www.tandemmantelzorg.nl/start-wervingscampagne-tandem-is-op-zoek-naar-vrijwilligers
www.wijheemstede.nl/doelgroep/alle-leeftijden


Gratis VOG blijft voor beperkte groep

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft geen geld om meer vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te geven. Alleen vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken, krijgen de VOG gratis.

Veiligheid

Met een VOG bewijst de vrijwilliger dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.

Participeren

Met ingang van 1 maart 2016 gaat de prijs van een VOG voor vrijwilligers, die niet onder de gratis regeling vallen, omhoog van 30,05 euro naar 41,35 euro. De prijs van een digitale VOG stijgt van 24,55 euro naar 33,85 euro. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) geeft aan dat die bedragen nu al voor veel vrijwilligersorganisaties als te hoog worden ervaren en vindt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis zou moeten zijn. 'Dat de prijs nu omhoog gaat, maakt participeren nog duurder. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiele buffer om deze kosten goed op te vangen.'

www.vrijwilligerswerk.nl
www.nov.nl


Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering wordt vermeld dat het wel om echt vrijwilligerswerk moet gaan. Dit houdt in dat:

- Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten of de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangen.
- Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging, sportinrichting of ANBI zijn.
- Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.

- Daarnaast heeft elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van vrijwilligerswerk, sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:
www.nov.nl
www.vrijwilligerswerk.nl

 


Vrijwilligerswerk en het UWV

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen met een WW-uitkering de voet dwars gezet wordt door het UWV, wanneer zij vrijwilligerswerk willen doen. Het argument is vaak dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Er zijn gelukkig ook UWV kantoren die inzien, dat juist het actief blijven door het doen van vrijwilligerswerk de kans op betaald werk vergroot. Veel mensen met een volledige baan doen vrijwilligerswerk.

Het overleg dat het NOV, vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, lijkt te gaan leiden tot een goede oplossing. In een vervolgoverleg met het ministerie van SZW zijn er oplossingsopties ter tafel gekomen, waarvan Vereniging NOV denkt dat die veel van de huidige problemen zullen voorkomen. Voor de zomer zal de Tweede Kamer een brief ontvangen hierover.

Bron: Nieuwsbrief Centrales Centraal, 22 mei 2014

SEPA incasso

Programma voor incasso's volgens de nieuwe SEPA code

Vanuit het vrijwilligersveld is er een programma ontwikkeld, waarbij invoer vanuit een eenvoudige Excel tabel de vereiste SEPA bestanden worden geleverd. Bovendien wordt de invoer uitvoerig op fouten getest. Dit programma is vrij te gebruiken voor Heemsteedse verenigingen en clubs en is beschikbaar op:

 www.flexlands.nl/sepa/ 

Bron: Theo van Herwijnen, dit product is ontwikkeld voor De Pauwehof


Regelgeving belemmert vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties hebben aangegeven dat hun initiatieven vaak in de kiem worden gesmoord door de huidige wet en regelgeving. Minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijk van VWS hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven en pleiten voor soepelere procedures voor deze organisaties.

Te strenge en complexe procedures en de aansprakelijkheid van vrijwilligers met een bestuursfunctie zouden roet in het eten gooien bij vrijwilligersorganisaties die nieuwe projecten willen opzetten. Mogelijk merkt u ook dat bepaalde regelgeving het moeilijk maakt om bepaalde maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. In de brief aan de Tweede Kamer wordt een aantal knelpunten genoemd, zoals omslachtige aanvraagprocedures voor subsidies, regels voor toekenning van een onkostenvergoeding aan vrijwilligers en de publicatieplicht voor ANBI's. Dit zorgt voor extra werk waar u mogelijk geen tijd of de middelen niet voor heeft.

Link brief aan de Tweede Kamer:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/06/kamerbrief-over-knellende-regelgeving-voor-vrijwilligers-en-burgerparticipatie.html

Bron: BestuurRendement, 19 mei 2014


Jubileumbijeenkomst "Succesvol Samenwerken"

Tijdens de jubileumbijeenkomst van afgelopen donderdag 3 april genoten rond de 50 aanwezigen van het optreden van Peter Schuttevaar. Onder begeleiding van de piano belichtte groepsgedrag en samenwerken met een verrassende combinatie van filosofische diepgang en lichtvoetige humor. Met het uitvoeren van een groepsopdracht in de vorm van een eenvoudig liedje werd duidelijk gemaakt, dat samenwerken niet van zelf gaat. Het was een gezellig bijeenkomst en na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat en nieuwe contacten gelegd.

April 2014


Zeven Heemsteedse verenigingen werven 500 vrijwilligers

Zeven sportverenigingen uit Heemstede zijn het afgelopen jaar druk in de weer geweest om hun vrijwilligerstekort op te lossen. Zij werden hierbij geholpen door Sportservice Heemstede-Zandvoort. KRZV 't Spaarne, GSV en HBC Voetbal boekten in de eerste ronde van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) al mooie resultaten.
De Heemsteedse Reddingsbrigade, voetbalvereniging VEW, duikvereniging Seabees en Scouting BIM-Bakenessergroep sloten cursusronde twee eveneens met veel succes af. In totaal werden zeker 500 leden.