Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Stagerage
Maatschappelijke stage
Contact
Vacature Top 3

Vacature Top 3 - Januari 2014


Vrijwilliger NAH café (798)

Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand, wordt er in het NAH-café een bijeenkomst georganiseerd voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen, welke te maken hebben met letsel. Voor het organiseren van deze maandelijkse bijeenkomsten zoeken wij betrokken vrijwilligers. Ben jij een creatieve geest en ben je bereid bij toerbeurt deel te nemen aan de bijeenkomst, dan komen we graag in contact met je!


Vrijwilligers voor teken- en schilderclub (762)

Voor een woonzorgcentrum zoeken wij 1 ŕ 2 vrijwilligers, die een groepje bewoners wil(len) begeleiden bij het tekenen en schilderen op maandagmiddag van 14.14 - 16.15 uur. Je werkt samen met een andere vrijwilliger. Affiniteit met tekenen en/of schilderen is een pre. Kom gerust een keer langs om mee te helpen!


Vrijwilliger Schoolbibliotheek (801)

Voor een basisschool zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. Het gaat om het organiseren, begeleiden en in goede banen leiden van de activiteiten. De taken zijn divers, te weten: het ontvangen en enthousiast maken van leerlingen in de schoolbibliotheek, voorlezen, leuke thema's bedenken met bijbehorende boeken en het invoeren van nieuwe boeken. Je wordt begeleid door de leescoördinator en je krijgt uitleg over en scholing in het computersysteem. Dagen en tijdstippen zijn in onderling overleg af te stemmen. Spreekt deze leuke veelzijdige functie je aan, neem dan contact met ons op!


 

Vacature Top 3 - december 2013


Winter Natuurvrijwilligers (766)

De werkgroep Heemstede van de stichting MEERGroen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om aan de slag te gaan in Park Meermond. In het winterseizoen is er iedere vrijdag weer een natuurwerkdag! Voor alle enthousiaste volwassenen die de handen uit de mouwen willen steken, is er genoeg te doen! Dode bomen omhalen en gevarieerd beheer door snoeien, kappen en maaien. Maar we kunnen ook aan een aanpassing van de ijsvogelwand werken. Door onderhoud wordt deze openbare natuurspeelplaats (4 ha groot) leuker om te spelen en ecologisch gevarieerder. Wij zorgen voor gereedschap en een gezellige sfeer!


Vrijwilliger Tussenschoolse Opvang (778)

Voor de Tussenschoolse Opvang van een basisschool in Heemstede zijn we op zoek naar vrijwilligers, die tijdens de middagpauze (11.30 – 13.15 uur) op het plein aanwezig willen zijn. Je staat altijd samen met iemand anders op het plein om toezicht te houden. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding. Dus vind jij het leuk om met kinderen om te gaan, reageer dan op deze vacature.


Begeleider Ontmoetingsgroep GayOkay (786)

GayOkay is een ontmoetingsgroep voor deelnemers met homoseksuele of lesbische gevoelens. De organisatie is een stichting die vrijetijdsbesteding, sport en vakantie activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. 1x per maand komt er op zondagmiddag een groepje deelnemers bijeen om gezellig samen met gelijkgestemden te zijn. Soms staat er een uitstapje, kookactiviteit, borrel in de kroeg of informatiebijeenkomst op het programma. Wij zijn op zoek naar versterking om deze activiteit te begeleiden. De taken bestaan uit er samen een gezellige middag van maken, meegaan met een uitstapje, boodschappen doen voorafgaand aan de activiteit, wat ‘regeldingen’ doen en erop toezien dat iedereen na de activiteit weer naar huis toe gaat.