Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Maatschappelijke Stage
Contact
Cursussen voorgaande jaren
Maatschappelijke stage

Informatiebijeenkomst Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Datum:        Donderdagavond 19 april 2018
Tijdstip:      19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie:      WIJ De Luifel, Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Door:          Miriam Dik-Hagedoorn en Jose van Duin
Aanmelden: jvanduin@wijheemstede.nl,
Deelnemers:
Maximaal 18 deelnemers (1 per organisatie), bedoeld voor besturen/co÷rdinatoren.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook voor vrijwilligersorganisaties, waaronder verenigingen, zijn de  regels in deze nieuwe Europese verordening van toepassing. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank, veilig opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Uw vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig in 7 stappen!

De AVG stelt in de hele EU dezelfde regels om de persoonsgegevens van uw doelgroep te beschermen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens draagt bij aan het vertrouwen van uw doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst doorlopen we het 7-stappenplan (NOV), zodat u aan het eind van de avond weet wat er nodig is om uw organisatie AVG bestendig te maken. De avond kan ook zinvol zijn als uw organisatie al bezig is om AVG bestendig te worden. Er is volop gelegenheid voor uitwisseling, waarom het wiel uitvinden als een ander dit al gedaan heeft!

Zelf alvast aan de slag:
www.hulpbijprivacy.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming