Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Maatschappelijke Stage
Contact
Cursussen voorgaande jaren
Maatschappelijke stage

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook voor vrijwilligersorganisaties, waaronder verenigingen, zijn de  regels in deze nieuwe Europese verordening van toepassing. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank, veilig opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Uw vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig in 7 stappen!

De AVG stelt in de hele EU dezelfde regels om de persoonsgegevens van uw doelgroep te beschermen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens draagt bij aan het vertrouwen van uw doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst van donderdag 19 april 2018 is aan de hand van het 7-stappenplan (NOV) veel informatie gegeven over de AVG. Graag stellen wij deze informatie ook beschikbaar voor andere vrijwilligersorganisaties, die niet aanwezig waren.

Het betreft de volgende documenten:
- de uitwerking van de presentatie;
- het 7-stappenplan (NOV):
- aanvullingen op het stappenplan;
- document over de verwerkersovereenkomst;
- privacybeleid Scouting (2015, AVG bestendig);
- een handreiking privacy

Documenten kunnen opgevraagd worden via jvanduin@wijheemstede.nl

Handige websites:
www.hulpbijprivacy.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming
www.avgverenigingen.nl (gratis voor sportverenigingen met voucher via sportbonden, NOC*NSF)