Home
Vacaturebank
Vrijwilligers
Organisaties
Cursussen
Maatschappelijke Stage
Contact
Organisaties
Leerlingen
Ouders
MaS Voorbeelden
Workshops
Publicaties

Wat is maatschappelijke stage? 
Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs waarbij ze              
door het doen van vrijwilligerswerk op een andere manier kennismaken met de maatschappij en
het dragen van verantwoordelijkheid. Jongeren leveren hiermee een onbetaalde bijdrage aan de
samenleving.
De maatschappelijke stage vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie,
vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie.
Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=IzbC6PPh9Vw
logo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ruimte voor initiatief scholen en leerlingen

Een leerling is gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij zijn interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen. De leerling kan zelf een stage bedenken en aan school vragen of die geschikt is voor maatschappelijke stage. Leerlingen van Hageveld hebben ook de mogelijkheid te kiezen uit het aanbod van Vrijwilligerspunt Heemstede.

Niet meer verplicht vanaf schooljaar 2014-2015

"Door de wettelijk voorgeschreven maatschappelijke stage met ingang van schooljaar 2014/2015 te
schrappen ontstaat er meer ruimte in het onderwijsprogramma. Scholen kunnen dan zelf kiezen of ze de maatschappelijke stage aanbieden of niet; het wordt een facultatief programmaonderdeel. Er zullen scholen zijn die ervoor kiezen de stage in te zetten, bijvoorbeeld als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Andere scholen zullen ervoor kiezen de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen. Dit komt de diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede en past bij het algemene streven van dit kabinet om scholen meer ruimte te bieden voor eigen afwegingen bij het curriculum."

Heemsteedse situatie

Leerlingen 4-VWO van Hageveld doen ieder voorjaar een maatschappelijke stage van een week. Voor schooljaar 2017/ 2018 is dat in de week van 4 t/m 8 juni 2018. Atheneum Hageveld gaat door met de maatschappelijke stage, ondanks de afschaffing van de verplichting!

De kans blijft dus is groot dat ook uw organisatie benaderd wordt voor een stage. Het is dan vooral de uitdaging om stageplekken te vinden die zinvol zijn voor zowel de organisatie als de leerling. Het Vrijwilligerspunt biedt ondersteuning en heeft een coordinerende rol op het gebied van de maatschappelijke stage voor vrijwilligersorganisaties, scholen en hun leerlingen.

Creativiteit voorop

Alles is mogelijk, als het maar gaat om vrijwilligerswerk. Het vraagt om creativiteit van scholen, stagebieders en stagemakelaars om alle leerlingen een stageplek te bieden. Zo ontstaan maatschappelijke stages op allerlei terreinen van vrijwilligerswerk.